လႈပ္ရွားမႈမ်ား

 

UDP Party Members,   

Marketing Director & Marketing Consultants' Activities  

                             

17th December 2016 at Yangon Hotel ......  

party-nyi-lar-khan

party-nyi-lar-khan-1

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ပါတီဗဟီုညီလာခံ ၂၀၁၆               

dsc_1922dsc_1908dsc_1906dsc_1905dsc_1901dsc_1899dsc_1898dsc_1915dsc_1910dsc_1903dsc_1897img_5738img_5721dsc_1921dsc_1918

UDP Party Members

 

                                 

mait-hti-lar-officemait-hti-lar-office1tha-yattha-yat1myaw-la-myaing2myaw-la-myaingmyaw-la-myaing1u-naing-oo1u-naing-oo2u-naing-oou-htay-hlaing1u-htay-hlaingu-nay-zaw-nyuntu-than-winu-man-kyaw-shwe4u-man-kyaw-shwe3u-man-kyaw-shwe2u-man-kyaw-shweu-kyin-wanu-kyin-wan1u-kyin-wan2u-kyin-wan3-copy4.940.9Untitled-1Untitled-2324123

   image-0.02.01.76e74cc53e9c0865015f8773f11bed728bfeaa2c131961c09dad4ca245b0096a-Vimage-0.02.01.7114ed6fb4a0087fa3944f62ff8ce5f71e1fdaf04b598b67e9dcd302008085de-V       12

                                                                                                                                              w1image-d471fd82858ed04dbdd369640438a0ee723b3644e6ac922fcd070ed9629cf343-V

                                                                                                    

image-efa59ece3ca8e253b95a9f50e94fb43be5d4bf663534213d4b70266990da9a2c-VU Moe Min WinU Moe Min Win 1U Moe Min Win 2image-0.02.01.207e922bde7da0eb40b50ddeda7d640a7c4ab06699c24ff8711d599c4a7af0d3-V021image-f52bdb65c25c7b63dda4e1ea305b3a78bf9a12dfa214ebb0636b9b39ec0f0bda-Vimage-fafb0a5044c6df4e95e1df115afebc97531d039e8b7e793f46568098bcc60fe7-V011012013014015016017018019020006     008 004 003

 

                                                                                                                                                                                  007     002 001

                                                                                                                                                                           

 

jan5speech3

UDPပါတီ ဥကၠဌ ဦးလွျမင့္မွ ေျပာၾကားေသာ အဖြင့္အမွာစကား

အစည္းအေ၀းက်င္းပရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္အစည္းအေ၀းက်င္းပရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္

                          

 

       Marketing Director   &  Consultants    

                "  မ်ားစြာေသာပါတီ၀င္ေတြျဖစ္ေပၚဖို႕အတြက္နဲ႕တည္တံ့ဖိုအတြက္                                                         အားေကာင္းေသာခံယူခ်က္မ်ား ေမြးျမဴရပါမယ္။ "   

၁။မအူပင္သို႕သြားသည့္လမ္းရိွ မလကာတိုေက်းရြာအ၀င္

၂။ပါတီ၀င္ကဒ္၊ရင္ထိုးတံဆိပ္            ပါတီ မူ၀ါဒစာအုပ္မ်ား

၃။ရင္ထိုးတံဆိပ္ပါတီ၀င္ကဒ္၊မူ၀ါဒ စာအုပ္မ်ား ပါတီ၀င္မ်ားမွ လက္ခံရယူစဥ္

၄။ပါတီ၀င္ဦးေဇာ္ဦးအား ရင္ထိုးတံဆိပ္အပ္ႏွံစဥ္

၅။ပါတီ၀င္ဦးသိန္းျမင့္အားရင္ထိုးတံဆိပ္အပ္ႏွံစဥ္

၆။ UDPပါတီ၀င္မေကခိုင္ကို ပါတီမွ မီးဖြားစရိတ္ က်ပ္(၃၀၀၀၀/ိ-)တိတိေထာက္ပ့ံေပးအပ္စဥ္ 

 

 

  

 

 

      သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ဘုရားကုန္းေက်းရြာ           

၁။ မတင္တင္ရီ(ကြမ္းၿခံကုန္းေက်းရြာ) သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ရြာလမ္းထိပ္တည့္တည့္(အိမ္အမွတ္မရွိပါ။) ရြာဆိုင္းဘုတ္ တည့္တည့္လမ္း(မီးဖြားစားရိတ္ေထာက္ပံ့ေငြ-၂၀၀၀၀/ိ-

 

 

၂။ မသိန္းသိန္းေအး(ဘုရားကုန္းေက်းရြာ၊၁၅ေပကုန္း)   ဓမၼာရုံလမ္း၊သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ (မီးဖြားစားရိတ္ေထာက္ပံ့ေငြ ၂၀၀၀၀/ိ-)

 

 

၃။ မသန္းမိုးေဆြ(ဘုရားကုန္းေက်းရြာ၊၁၅ေပကုန္း) သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္မီးဖြားစားရိတ္ေထာက္ပံ့ေငြ ၂၀၀၀၀/ိ-

၄။မထက္ထက္စိုး(ဘုရားကုန္းေက်းရြာ၊သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္)
ခင္ပြန္းဆုံးေထာက္ပ့ံေၾကးေငြ -၃၀၀၀၀/ိ

 

၅။ မအိစႏၵာ (ဘုရားကုန္းေက်းရြာ၊၁၅ေပကုန္း)သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္
မီးဖြားစားရိတ္ေထာက္ပံ့ေငြ ၂၀၀၀၀/ိ-

 

 

 

                                                                           

             မ်ားစြာေသာပါတီ၀င္ေတြျဖစ္ေပၚဖို႕         

              အားေကာင္းေသာခံယူခ်က္မ်ား ေမြးျမဴရပါမယ္။

            Market Director U Tin Oo

Marketing Director and Consultant ဦးတင္ဦး မွ

(၅.၁၂.၂၀၁၆)ေန႔ စာႀကည္တိုက္အတြက္

ပရဟိတ မ တည္ေငြ လွဴဒါန္း ေနပုံ

(၉.၁.၂၀၁၇)ေန႕တြင္ဦးတင္ဦး-၂(UDP)မွ(၁၉)ရပ္ကြက္၊

ေအာင္ေဗာဓိလူငယ္ပရဟိတအဖြဲ႕၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္သို႕မတည္အလွဴေငြလွဴဒါန္းေနပုံ

(၁၁.၁.၂၀၁၇)ေန႕ဗုဒၶဟူးေန႕ညေန(၅)နာရီမွစ၍ ၊လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ 

အမွတ္(၁၆)ရပ္ကြက္၊ခ်မ္းေျမ႕ သာယာလမ္း(ခုႏွစ္တြဲ)ေနအိမ္၌ ပရဟိအလွဴေတာ္အျဖစ္၊  

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားသို႕“စတုဒီသာ ” ထမင္းဟင္းမ်ားေကၽြးေမြးလွဴဒါန္းစဥ္

(၆.၁.၂၀၁၇)ေန႕တြင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊အထက(၇)ေက်ာင္းတြင္

ပညာရည္ခၽြန္နွင့္ ပညာေရးစုံညီပြဲေတာ္ သို႕လွဴဒါန္းစဥ္

(၁၅.၁.၂၀၁၇)ေန႕၊လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊အမွတ္(၁၆)ရပ္ကြက္၊

ခ်မ္းေျမ႕သာယာလမ္းရိွ၊ (၁၂ေပ) အက်ယ္ ကြန္ကရစ္လမ္းမ အား

အေရွ႕ဖက္အေရွ႕ဖက္ျခမ္း (၃ေပ) အက်ယ္၊(၁၅၀ေပ)အရွည္၊

လမ္းအၾကမ္းခင္း ထား ၿပီးပုံ။

(၁၇.၁.၂၀၁၇)ေန႕မွ(၁၈.၁.၂၀၁၇)ေန႕အထိရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္

YBS ခရီးသည္မ်ားအား ကိုယ္တိုင္ေမာင္း၍ ပရဟိတေဆာင္ရြက္ပုံ

(၁၈.၁.၂၀၁၇)ေန႕ညတြင္လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊

က်န္စစ္မင္း၊အိမ္ရာအတြင္း၊သံသရာေအးေက်ာင္းတိုက္တည္

(၁)ႏွစ္ျပည့္တရားပြဲတြင္တိပိဋကစရေယာဆရာေတာ္ႀကီးအားဓမၼဒါနျပဳစဥ္

(၂၂.၁.၂၀၁၇)ေန႕၊လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊

က်န္စစ္မင္းအိမ္ရာဓမၼာရုံတြင္ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ႀကီးအားလွဴဒါန္းေနပုံ

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္(၁၆)ရပ္ကြက္၊ခ်မ္းေျမ႕သာယာလမ္း၊

(အေရွ႕ျခမ္း)လမ္းေဘးေရနုတ္ေျမာင္း(၉၀ေပ)၊ (၂၁/၂)အက်ယ္×၁၅)လုံး၊ခ်ထားၿပီးပုံ

      

                                                                                              

                      ပါတီရည္မွန္းခ်က္ (၁၂) ရပ္

(၁)     လူထုနွင့္ တိုင္းျပည္ႀကီးပြားခ်မ္းသာရမည္။ (Wealthy)

(၂)     လြတ္လပ္မႈရွိရမည္။ (Independence)

(၃)     ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ရမည္။ (Politeness)

(၄)     တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းအတူေနထုိင္ရမည္။ (Peacefulness)

(၅)     ဒီမိုကေရစီျဖစ္ရမည္။ (Democratic)

(၆)     ညီညြတ္မွ်တ၍ တန္းတူရည္တူျဖစ္ရမည္။ (Equality)

(၇)     အမွန္တရားေပၚရပ္တည္ရမည္။ (Truth)

(၈)     တရားဥပေဒကိုေလးစားလိုက္နာရမည္။ (Law-abiding)

(၉)     ပါတီ၀င္တိုင္းသည္ တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္ျမတ္နိုးရမည္။ (Cherish Your Mother Land)

(၁၀)   မိမိ၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္ကို ေလးစားရမည္။ (Respectful to our professional)

(၁၁)   ပါတီကုိယံုၾကည္မႈရွိရမည္။ (Confidence in your political party)

(၁၂)   လူတစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးစာနာစိတ္၊ ေမတၱာစိတ္ကိုအေျခခံ၍ ဆက္ဆံရမည္။ (Relation based on charity and affection)

                            
           

 

 

 

  

 

UDP ပါတီ၀င္မ်ား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၅)ရက္ေန႔

အမႈိက္ေကာက္သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနပံုမ်ား

U Min Lwin (Market Director) 

 

    

 

 

ခ်ယ္ရီလမ္း

ခ်ယ္ရီလမ္း

ခ်ယ္ရီလမ္း

ခ်ယ္ရီလမ္း ႏွင့္ ခတၱာလမ္းဆံု

ခ်ယ္ရီလမ္း ႏွင့္ ခတၱာလမ္းဆံု

ခတၱာလမ္း

ခတၱာလမ္း

ေသာက္သံုးေရကန္ပတ္လမ္း

ခတၱာလမ္း ႏွင့္ သီတာလမ္း

ေသာက္သံုးေရကန္ပတ္လမ္း

ေသာက္သံုးေရကန္ပတ္လမ္း

အ.မ.က (၁၄)၊ မူလြန္ေက်ာင္း

အ.မ.က (၁၄)၊ မူလြန္ေက်ာင္း

အ.မ.က (၁၄)၊ မူလြန္ေက်ာင္း

သီတာလမ္း

သီတာလမ္း

ေသာက္သံုးေရကန္ပတ္လမ္း

ေသာက္သံုးေရကန္ပတ္လမ္း

ေသာက္သံုးေရကန္ပတ္လမ္း

ေသာက္သံုးေရကန္

သခင္ဘေသာင္းရပ္ကြက္၊ ေဇယ်သုခဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း

သခင္ဘေသာင္းရပ္ကြက္၊ ေဇယ်သုခဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္

  

 

 

 

      Market Director U Ye Latt Kyaw           

      

 

      

 Market Director Daw Myint Myint Khine's Activities       

 

  

   

 

 

ညီညြတ္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (UDP)

နွင္းဆီနီ ပါတီ၀င္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္

၁။            ပါတီ၀င္ရဲေဘာ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္

၂။            ပါတီ၀င္ရဲေဘာ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးေလးစားရန္

၃။            ပါတီ၀င္မိသားစုမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးက႑မ်ားအတြက္ အျပည့္အ၀ အကူအညီေပးရန္

၄။            ပါတီ၀င္ရဲေဘာ္အခ်င္းအခ်င္း မိသားစု၀င္မ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိေစရန္

 

UDPပါတီ ဥကၠဌ ၾကီး ေျပာၾကားေသာ ပါတီညီလာခံ မိန့္ ခြန္းမွေကာက္နွူတ္ခ ်က္

တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္

၁။            (၅) နွစ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံအားစကၤာပူနုိင္ငံထက္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ပါတယ္။

၂။            ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးအဆင့္ျမင့္အေ၀းေျပးလမ္း၊ (Express Highway) ရွိေအာင္ လုပ္ေပးနိုင္ပါတယ္။

၃။            တစ္နုိင္ငံလံုးရွိရြာတိုင္းတြင္ ကတၱရာလမ္းရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ပါတယ္။

၄။            တစ္နုိင္ငံလံုး၌ လွ်ပ္စစ္မီးမပ်က္ေအာင္ လုပ္ေပးနုိင္ပါတယ္။

၅။            ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲနွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ထဲတြင္ ယာဥ္တန္းပိတ္ဆို႔မႈ လံုး၀မရွိေအာင္ ေျဖရွင္းေပးနုိင္ပါတယ္။

၆။            တစ္နိုင္ငံလံုးရွိမီးရထားလမ္းမ်ားကိုနိုင္ငံတကာအဆင့္မီရထားလမ္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးနုိင္ပါ တယ္။

 ျမန္မာနုိင္ငံသားေနထိုင္မႈျမွင့္တင္ေရး အတြက္

           (၅) နွစ္အတြင္းမွာ ျမန္မာနုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြ (GDP)ၿမန္မာေငြက်ပ္ (၃၆)သိန္း (တစ္ရက္လွ်င္ေငြက်ပ္ ၁၀,၀၀၀/- ခန္ ့) ရရွိနိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ပါသည္။

 

           Market Director U Phone Kyaw

  

Exif_JPEG_420

           

                

 

Exif_JPEG_420

 

  

 

Market Director U Kyaw Thet's Activities

 

Market Director U Min Ko Oo

    

U Myo Thu Aung - Project Development Director

  

 

Market Director U Kyi Soe (Min Hla, Moe Nyo)

 

Market Director U Thet Aung

 

 

 

Market Director U Kyaw Swar

 

ပါတီဥကၠ႒ၾကီး၏ညီလာခံမိန္ ့ခြန္းေကာက္နွုတ္ခ်က္မွ ညီညြတ္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ အဓိကတာ၀န္

(က) တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

၁။       (၅) နွစ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံကိုစကၤာပူနုိင္ငံထက္သာေအာင္ ၾကိဳးစားေပးနိုင္ပါသည္။

၂။       ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုး အဆင့္ျမင့္အေ၀းေျပးလမ္း (Express Highway) ရွိေအာင္ လုပ္ေပးနိုင္ပါသည္။

၃။       တစ္နုိင္ငံလံုးရွိ ရြာတိုင္း ကတၱရာလမ္းမ်ားရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ပါသည္။

၄။       တစ္နုိင္ငံလံုး၌ လွ်ပ္စစ္မီး မပ်က္ေအာင္ လုပ္ေပးနုိင္ပါသည္။

၅။       ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲနွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ထဲတြင္ ယာဥ္တန္းပိတ္ဆို႔မႈ လံုး၀မရွိေအာင္ ေျဖရွင္းေပးနုိင္ပါသည္။

၆။       တစ္နိုင္ငံလံုးရွိ မီးရထားလမ္းမ်ားကို နိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ မီးရထားလမ္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးနုိင္ပါ သည္။

(ခ) ျမန္မာနုိင္ငံသားေနထိုင္မႈျမွင့္တင္ေရး

၁။       (၅)နွစ္အတြင္း နုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ (GDP) ၿမန္မာေငြက်ပ္ (၃၆)သိန္း (တစ္ရက္လွ်င္ေငြက်ပ္ ၁၀,၀၀၀/- ခန္ ့) ရရွိနိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ပါသည္။

                                                                                               

Market Director U Kyaw Thet

Market Director U Ye Htut Aung

Marketing Director Daw Yu Yu Naing

 

Marketing Director Dr.Chit Aung

 

Marketing Director Daw May Thi Naing

 

 

Market Director Moe Moe Swe

Market Director Daw Phyo Phyo Thant

  

Market Director Daw Thin ZarChi

Market Director Daw Swe Zin Naing

Market Director  Su Nandar Hlaing

Market Director Daw Than Than Maw

Marketing Director Daw Ye Ye Mar

 

Marketing Director U Khin Naing

UDP Head Office Activities

                       ညီညြတ္ေသာဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ-UDP ၏ လႈပ္ရွားမႈျမင္ကြင္း

 

ပါတီဥကၠ႒ၾကီး၏ညီလာခံမိန္ ့ခြန္းေကာက္နွုတ္ခ်က္မွ ညီညြတ္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ အဓိကတာ၀န္

(က) တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

၁။       (၅) နွစ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံကိုစကၤာပူနုိင္ငံထက္သာေအာင္ ၾကိဳးစားေပးနိုင္ပါသည္။

၂။       ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုး အဆင့္ျမင့္အေ၀းေျပးလမ္း (Express Highway) ရွိေအာင္ လုပ္ေပးနိုင္ပါသည္။

၃။       တစ္နုိင္ငံလံုးရွိ ရြာတိုင္း ကတၱရာလမ္းမ်ားရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ပါသည္။

၄။       တစ္နုိင္ငံလံုး၌ လွ်ပ္စစ္မီး မပ်က္ေအာင္ လုပ္ေပးနုိင္ပါသည္။

၅။       ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲနွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ထဲတြင္ ယာဥ္တန္းပိတ္ဆို႔မႈ လံုး၀မရွိေအာင္ ေျဖရွင္းေပးနုိင္ပါသည္။

၆။       တစ္နိုင္ငံလံုးရွိ မီးရထားလမ္းမ်ားကို နိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ မီးရထားလမ္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးနုိင္ပါ သည္။

(ခ) ျမန္မာနုိင္ငံသားေနထိုင္မႈျမွင့္တင္ေရး

၁။       (၅)နွစ္အတြင္း နုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ (GDP) ၿမန္မာေငြက်ပ္ (၃၆)သိန္း (တစ္ရက္လွ်င္ေငြက်ပ္ ၁၀,၀၀၀/- ခန္ ့) ရရွိနိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ပါသည္။

Market Director U Htay Aung Kyaw

Marketing Director U Ye Htut Aung

Market Director U Linn Ko Ko

Market Director U Thein Zaw

Marketing Director U Thet Lwin

Marketing Director Swe Zin Naing

Market Director Myo Kyaw Kyaw Oo