ဓါတ္ပံုျပခန္း

ဦးေက်ာ္ျမင္႔(ဥကၠ႒)

ဦးလွျမင့္(ဒု-ဥကၠ႒)

ဦးမင္းႏိုင္(ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္)

ေဒၚသီတာဇင္(တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး)

ေက်ာ္စြာထက္ဦး(တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး)

UDP Party Activities

U Kyaw Naing Htoo 001 U Kyaw Naing Htoo

U Moe Min Win 2 image-0.02.01.207e922bde7da0eb40b50ddeda7d640a7c4ab06699c24ff8711d599c4a7af0d3-V 1 2 image-0.02.01.76e74cc53e9c0865015f8773f11bed728bfeaa2c131961c09dad4ca245b0096a-V image-0.02.01.7114ed6fb4a0087fa3944f62ff8ce5f71e1fdaf04b598b67e9dcd302008085de-V 1 2 3

ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ခရိုင္ရံုးကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလ(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ေျမာင္းျမခရိုင္၊ က်ံဳမေငးၿမိဳ႕၊         ကၽြန္းျပသ၁ဒ္ရြာ၊ ဆန္စက္အမွတ္(၁၂၇၆)၊ သီရိရတနာဆန္စက္တြင္ ရံုးဖြင့္ပြဲအခန္းအနားက်င္းပ၍           ေျမာင္းျမခရိုင္ရံုးအားဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

U Moe Min Win image-efa59ece3ca8e253b95a9f50e94fb43be5d4bf663534213d4b70266990da9a2c-V

U Moe Min Win 1 U Moe Min Win 2

13 14

2 3 4 5 6 7

image-2ea6a2b5ae577d28bdfa131e7257fd65950f9cc923fb9f33bd3211e9c4c858ab-V

 ညီညြတ ္ေသာ ဒီမိုကရက ္တစ ္ပါတီ  ဗဟိုညီလာခံ ၂၀၁၆

17th December 2016 at YangonHotel....

Party Activities